Ziekteverzuim

Basis abonnement
U betaalt alleen op basis van de ingezette activiteiten. U start met een laag instaptarief per werknemer per jaar voor de diverse organisatieservices die u afneemt. Vervolgens betaalt u per dienst die wij voor uw organisatie uitvoeren.  (Zie Vervolgdiensten)
De reïntegratie-adviseur adviseert en regisseert het proces en omdat u ons vooraf machtigt de Poortwachteracties uit te voeren, weet u zeker dat u voldoet aan de wettelijke verplichtingen.  Zo zorgen wij samen met u voor een snelle, duurzame werkhervatting en het verlagen van het verzuim in uw organisatie.
 
Wat houdt onze verzuimbegeleiding binnen het basisabonnement in?
Verzuimpreventie
- Ondersteuning leidinggevenden hoe om te gaan met verzuim
- Bemiddeling c.q. begeleiding van werkgever en werknemer
- Voorlichting over sociale wetgeving d.m.v. nieuwsbrief
- Procesbewaking uitvoering Wet verbetering Poortwachter:
- Telefonische helpdesk verzuim
- Telefonisch contact Van den Borne met leidinggevende of contactpersoon werkgever in de 2e verzuimweek
- Telefonisch contact tussen Van den Borne en werknemer uiterlijk in de 2e verzuimweek
- Verzuimgesprek tussen Van den Borne en werknemer uiterlijk in de 4e verzuimweek op locatie werkgever of op de spreekuurlocatie
- Ondersteuning Van den Borne aan leidinggevende bij opstellen Plan van Aanpak
- Ondersteuning Van den Borne  aan werkgever bij opstellen van overige Poortwachterformulieren zoals eerstejaarsevaluatie, re-integratieverslag, etc.
 
De kosten voor dit basisabonnement bedragen € 35,00 per medewerker per jaar.

Vervolgdiensten
Deze diensten vallen niet onder het basisabonnement maar worden op tegen een concurrerend tarief in rekening gebracht.
 
- Voeren van verzuimgesprekken, 6-wekelijks, met medewerkers en/of leidinggevenden
- Actieve en oplossingsgerichte begeleiding van de werknemer
- Regisseren van bedrijfsarts en eventuele behandelaars
- Ondersteunen/afhandelen complexe verzuimdossiers
- Verzorgen Plan van Aanpak t/m de WIA-aanvraag
- Mediation: bemiddeling bij b.v. conflictsituaties
- Beoordelen bestaande verzuimdossiers op de uitvoering van de Wet Poortwachter
- Verslaglegging verplichte stappen Wet Poortwachter
- Verzorgen 2e spoor traject: hiervoor rekenen wij een vaste trajectprijs