Werkgever

In grote lijnen kunt u als werkgever voor drie zaken een beroep doen op de diensten van Van den Borne Reïntegratiediensten & Advies: voor werving van nieuw personeel, voor reïntegratie van huidige medewerkers en voor ondersteunende diensten.

Werving personeel
U heeft een vacature en bent op zoek naar een geschikte medewerker. Uit een groot bestand van kandidaten kan Van den Borne Reïntegratiediensten & Advies de persoon aandragen van wie de kwaliteiten uitstekend matchen met uw wensen.

Re-integratie
U bent op zoek naar een andere werkplek voor uw medewerker. Bijvoorbeeld omdat zijn huidige takenpakket gaat verdwijnen. Of omdat hij zijn werk door ziekte of handicap niet langer kan uitvoeren. Of omdat een arbeidsconflict de werkverhoudingen grondig heeft verstoord.
Wat de problemen ook zijn, om ze op te lossen is een deskundig reïntegratiebureau onontbeerlijk. Zij loodsen uw medewerker naar een werkplek die hem opnieuw arbeidsvreugde oplevert en u daarmee verlost van een organisatorisch probleem. Vaak ligt de oplossing binnen het eigen bedrijf (eerste spoor), soms moet die daarbuiten (tweede spoor) gezocht worden.

Ondersteunende diensten
Ook in meer algemene zin kan van den Borne Reïntegratiediensten & Advies bedrijven ondersteunen. Bijvoorbeeld met het terugdringen van het ziekteverzuim, het aanbieden van sollicitatie- en vaardigheidstrainingen en het uitvoeren van studie- en beroepskeuzetests.