Studie- en beroepskeuze

Leerlingen en studenten die zich willen oriënteren op hun toekomst – ongeacht of deze gelegen is in vervolgonderwijs of in een arbeidssituatie – zijn gebaat bij een professionele studie- en beroepskeuzetest. Zo’n test kan na afloop van de studie worden afgenomen, maar verstandiger is het om al tijdens de schoolloopbaan op zoek te gaan naar een passend advies. Dat geldt zeker voor leerlingen en studenten die tijdens hun studie dreigen vast te lopen, bijvoorbeeld omdat ze ontdekken dat de opleiding niet brengt wat ze ervan verwacht hadden.
 
Behalve voor leerlingen en studenten is een studie- of beroepsadvies aan te bevelen voor werknemers die (tijdelijk) buiten het arbeidsproces zijn komen te staan. Met een deskundig advies kunnen zij opnieuw op weg geholpen worden.

Zo’n advies komt tot stand op grond van een uitgebreid onderzoek. Na een intake worden testen afgenomen die inzichten opleveren in iemands beroepsinteresses, capaciteiten, talenten, competenties en persoonlijke kenmerken. De resultaten van de testen worden vastgelegd in een schriftelijke rapportage en vormen de basis voor een afsluitend adviesgesprek.
Dit alles met de bedoeling instrumenten aan te reiken om verantwoorde vervolgstappen te zetten in studie of loopbaan.