Reïntegratie tweede spoor

Bij reïntegratie via het tweede spoor wordt gekeken of voor een (veelal langdurig zieke) werknemer een werkplek kan worden gevonden bij een andere werkgever.

Het is van belang dat het tweede spoor zorgvuldig wordt ingezet. Allereerst vanwege het verplichtende karakter. Wanneer uw bedrijfsarts of arbeidsdeskundige heeft vastgesteld dat uw verzuimende werknemer niet kan reïntegreren binnen uw bedrijf, bent u wettelijk verplicht een tweede spoor in te zetten. Doet u dat niet, dan volgt een loonsanctie van het UWV, iets waartegen u zich niet kunt verzekeren.
Daarnaast is zorgvuldigheid geboden omdat andere werkgevers huiverig zullen zijn uw werknemer, die immers nog ziek is, in dienst te nemen. Resultaten kunnen worden behaald door de cliënt – die na een lange periode van inactiviteit vaak volkomen gefocust is op zijn klachten – stap voor stap terug te brengen in zijn arbeidsritme, bijvoorbeeld via een stage bij een collega-bedrijf.