Onze opdrachtgevers

Tal van opdrachtgevers hebben Van den Borne Reïntegratiediensten & Advies weten te vinden voor begeleidings- en ondersteuningsdiensten. Het gaat daarbij vooral om:

Werkgevers 
Werkgevers die een vacature hebben, willen in contact gebracht worden met geschikte kandidaten. Van den Borne Reïntegratiediensten & Advies vervult deze rol met verve. Daarnaast komt het vaak voor dat werkgevers hun huidige medewerkers een (beter) passende werkplek willen aanbieden, hetzij binnen de eigen organisatie (intern: eerste spoor), hetzij daarbuiten (extern: tweede spoor). Een goed reïntegratietraject is dan onmisbaar. Van den Borne Reïntegratiediensten & Advies biedt dit aan, zowel voor de profit- als de non-profitsector.

Gemeenten
Gemeenten staan voor de opdracht uitkeringsgerechtigden toe te leiden naar betaald werk en schakelen daarvoor Van den Borne Reïntegratiediensten & Advies in.

UWV
Uitkeringsinstantie UWV ondersteunt haar cliënten (WW’ers, arbeidsgehandicapten en andere werkzoekenden) in hun zoektocht naar passend betaald werk en gebruikt daarbij hulp van buitenaf.

Werknemers
Ook werknemers die hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt willen verkennen, doen regelmatig een beroep op Van den Borne Reïntegratiediensten & Advies.