Sollicitatietraining

Tijdens reïntegratie- en outplacement trajecten is het soms nodig even een zijweg in te slaan en cliënten tussentijds vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om hun traject succesvol te vervolgen.

Zo kan het nodig zijn te leren hoe je een sollicitatiebrief moet schrijven, of een sollicitatiegesprek moet voeren. Ook het verwerven van voldoende zelfvertrouwen en assertiviteit zijn van belang, net als het inzichtelijk maken van de eigen scholingsbehoeften.
  
Bij de sollicitatietrainingen van Van den Borne Reïntegratiediensten & Advies komen al deze zaken (vaak via praktische oefeningen) ruimschoots aan bod, hetzij individueel, hetzij groepsgewijs.

Daarbij verdiepen wij ons in (de interesses van) de werknemer en brengen al diens mogelijkheden in kaart. Met training, coaching en begeleiding werken we oneffenheden weg en versterken het zelfvertrouwen. Zo leggen we de basis voor een nieuwe fase in de loopbaan. In een ogenschijnlijk ongunstige situatie scheppen wij perspectief en ruimte voor persoonlijke groei.