Onze regelingen

Van den Borne Reïntegratiediensten & Advies wil op transparante wijze haar diensten aanbieden, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Wij hechten daarom aan heldere afspraken vooraf. Die hebben we vastgelegd in een tweetal reglementen: een klachtenreglement en een privacyreglement.

Klachtenreglement
Het kan gebeuren dat u als cliënt niet tevreden bent over onze dienstverlening. Een gesprek met de trajectbegeleider is dan vaak voldoende om het probleem op te lossen. Daar kunt u ook iemand uit uw eigen kring bij betrekken waar u alle vertrouwen in heeft. Mocht ook dat niet volstaan, dan kunt u een officiële klacht indienen. Hoe dat in zijn werk gaat, staat in het klachtenreglement dat u hier aantreft.

Privacyreglement
Door ons werk nemen wij kennis van persoonlijke gegevens van cliënten. Zij moeten er volledig op kunnen vertrouwen dat wij uiterst zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Wij doen dat volgens vooraf vastgelegde regels, terug te vinden in ons privacyreglement. Dat treft u hier aan.