Gemeente

Vanuit de Participatiewet heeft u als gemeente de opdracht om iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar betaald werk. Daarbij kan het gaan om mensen die als gevolg van langdurige werkloosheid een bijstandsuitkering ontvangen, of die vanwege hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen moeilijk op eigen kracht aan een baan kunnen komen.

Het uitvoeren van deze opdracht vraagt om deskundigheid: je moet de mensen kennen, en ook de arbeidsmarkt. Bij Van den Borne Reïntegratiediensten & Advies is deze deskundigheid aanwezig. Wij kunnen doordachte trajecten uitzetten waardoor ook deze vaak moeilijk bemiddelbare kandidaten een passende werkplek kunnen vinden.