Reïntegratie

Voor werkgevers heeft reïntegratie als dienstverleningsvorm twee kanten. Allereerst is het een manier om uw bedrijf te voorzien van geschikt personeel. Daarnaast biedt reïntegratie de mogelijkheid om een alternatieve werkplek te vinden voor eigen medewerkers die langdurig ziek zijn en/of op hun huidige werkplek niet (meer) goed functioneren.
In het eerste geval spreken we van externe reïntegratie: u krijgt van buitenaf kandidaten aangereikt om uw bedrijf te versterken. Veelal betreft het mensen in een uitkeringssituatie (WW, bijstand) of die dreigen in zo’n situatie te belanden doordat ze langdurig ziek zijn. Ook kan het gaan om kandidaten die bij een collega-werkgever niet meer naar wens functioneren.

In het tweede geval hebben we het over interne reïntegratie: de trajectbegeleider van het reïntegratiebureau helpt u om voor uw werknemer een passende nieuwe werkplek te vinden in uw eigen bedrijf. Veelal lukt het om via dit zogenoemde eerste spoor resultaten te bereiken. Maar soms moet een tweede spoor worden ingezet: dan wordt gekeken of voor de betrokkene een werkplek kan worden gevonden bij een andere werkgever.