Ziekteverzuim

Basis abonnement
U betaalt alleen op basis van de ingezette activiteiten. U start met een laag instaptarief per werknemer per jaar voor de diverse organisatieservices die u afneemt. Vervolgens betaalt u per dienst die wij voor uw organisatie uitvoeren.  (Zie Vervolgdiensten)
De reïntegratie-adviseur adviseert en regisseert het proces en omdat u ons vooraf machtigt de Poortwachteracties uit te voeren, weet u zeker dat u voldoet aan de wettelijke verplichtingen.  Zo zorgen wij samen met u voor een snelle, duurzame werkhervatting en het verlagen van het verzuim in uw organisatie.
 
Wat houdt onze verzuimbegeleiding binnen het basisabonnement in?
Verzuimpreventie
Ondersteuning leidinggevenden hoe om te gaan met verzuim
Bemiddeling c.q. begeleiding van werkgever en werknemer
Voorlichting over sociale wetgeving d.m.v. nieuwsbrief
Procesbewaking uitvoering Wet verbetering Poortwachter:
Telefonische helpdesk verzuim
Telefonisch contact Van den Borne met leidinggevende of contactpersoon werkgever in de 2e verzuimweek
Telefonisch contact tussen Van den Borne en werknemer uiterlijk in de 2e verzuimweek
Verzuimgesprek tussen Van den Borne en werknemer uiterlijk in de 4e verzuimweek op locatie werkgever of op de spreekuurlocatie
Ondersteuning Van den Borne aan leidinggevende bij opstellen Plan van Aanpak
Ondersteuning Van den Borne  aan werkgever bij opstellen van overige Poortwachterformulieren zoals eerstejaarsevaluatie, re-integratieverslag, etc.
 
De kosten voor dit basisabonnement bedragen € 30,00 per medewerker per jaar.

Vervolgdiensten
Deze diensten vallen niet onder het basisabonnement maar worden op verrichtingentarief in rekening gebracht.
(€ 125,00 per uur excl. BTW)
 
Voeren van verzuimgesprekken, 6-wekelijks, met medewerkers en/of leidinggevenden
Actieve en oplossingsgerichte begeleiding van de werknemer
Regisseren van bedrijfsarts en eventuele behandelaars
Ondersteunen/afhandelen complexe verzuimdossiers
Verzorgen Plan van Aanpak t/m de WIA-aanvraag
Mediation: bemiddeling bij b.v. conflictsituaties
Beoordelen bestaande verzuimdossiers op de uitvoering van de Wet Poortwachter
Verslaglegging verplichte stappen Wet Poortwachter
Verzorgen 2e spoor traject: hiervoor rekenen wij een vaste trajectprijs