(19-eeuwse zegswijze)

Het belang van een prettige arbeidsrelatie mag niet worden onderschat. Veel werkgevers zijn onthand zonder goed personeel. Veel mensen zitten in zak en as als ze werkloos zijn. Bovendien ontlenen mensen eigenwaarde aan hun werk. Wie werkt, staat midden in de maatschappij en draagt zijn steentje bij aan de samenleving.


meer

Pakweg dertig jaar geleden switchten mensen zelden van baan. Tegenwoordig is van baan veranderen de normaalste zaak van de wereld. Onder druk van de groeiende concurrentie stellen werkgevers hogere eisen aan hun medewerkers. Werknemers op hun beurt veranderen geregeld van werkgever omdat ze hun horizon willen verbreden.
De maatschappij verandert. Het werk verandert. Soms passen werk en werknemer gewoon niet meer bij elkaar. En dan? Dan biedt Van den Borne Reïntegratiediensten & Advies uitkomst!
Vind je weg in de wereld van werk …
… en laat Van den Borne Reïntegratiediensten & Advies je coach zijn!

minder